LAYİHƏ HAQQINDA

e-Sinif portalı nədir?

Son zamanlar sosial şəbəklər cəmiyyətdə ünsiyyət saxlamaq məqsədilə xüsusi əhəmiyyət daşımağa başlamışdır. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan e-sinif.edu.az portalı da təhsil sistemində sosial şəbəkə səciyyəsi daşıyır. Bu elektron şəbəkə müəllim, şagird və valideyn arasında əlaqənin yaradılmasına xidmət edəcək.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan e-sinif.edu.az portalı da təhsil sistemində sosial şəbəkə səciyyəsi daşıyır. Bu elektron şəbəkə müəllim, şagird və valideyn arasında əlaqənin yaradılmasına xidmət edəcək.

Müəllimlər
Müəllimlər bu şəbəkədən istifadə etməklə özlərinin hazırladıqları qiymətləndirmə nümunələrini paylaşa bilər və şagirdlərin suallarına cavab verə bilərlər.

Şagirdlər
Şagirdlər bu şəbəkədən istifadə etməklə sinif yoldaşları və dostları ilə əlaqə yaradacaq və müvafiq fənlər üzrə elmi müzakirə aparmaq imkanı qazanacaqlar.Onlar bir-birinə sula verməklə qarşılıqlı olaraq öyrənmə prosesinə qoşulacaqlar.

  • Dostluq
  • Dostlarınızdan xəbərlər
  • Bildirişlər və mesajlaşma
  • Tapşırıqlar
  • Dərslər
  • İmtahanlar